Mrtvý drak a jeho území

Dnes se podíváme na jeden ze základních konceptů chystané hry. Jak je to s územím a jeho získáváním?

Možnosti království jsou do značné míry definovány jeho územím. Čím větší území království ovládá, tím víc může postavit staveb, mít víc obyvatel, mocnější armádu a tak dále.

Ve světě Mrtvého draka se území nezískává po parcelách, ale po ostrovech. Na každém ostrově je možné postavit určité množství budov a také jednu speciální stavbu. Mimo to mohou ostrovy zvyšovat výkonnost jednotlivých profesí. Například skalnatý ostrov je dorbý pro kameníky, úrodný pro farmáře a podobně.

Novou zemi nelze objevit, aniž by se člověk vzdálil od známých břehů, proto je k objevení nového ostrova třeba vyslat námořní expedici. Úspěšnost expedice závisí na počtu lodí, které se jí účastní a počtu ostrovů, které už má království ve své moci. Čím víc ostrovů, tím těžší je objevit další.

Jaké ostrovy expedice objeví je ve hvězdách. Mohou to být ostrovy, které ladí s královými plány, nebo také ne. Království nemusí kolonizovat každý ostrov, který objeví.

Jakmile je ostrov kolonizován, započítávají se jeho bonusy, je možné na něm stavět a stává se nedílnou součástí království. Alespoň tedy do doby, než se na něm vylodí nepřátelská armáda a zabere ostrov pro jiné království.

První ostrov, na kterém království začíná, je chráněn mocí dračího srdce a není možné jej obsadit. Velmi vzácně je možné najít i další chráněné ostrovy, které nepřátelé nemohou obsadit. Tyto ostrovy ale neposkytují žádné další zvláštní výhody a jsou malé, takže se na ně vejde jen málo lidí a budov.

Jaké stavby se mohou na ostrovech stavět a k čemu jsou vlastně dobré si nastíníme v dalším článku.