Stavby Mrtvého draka

Přestože vám každý státník řekne, že základem království jsou lidé, tito lidé musejí mít kde bydlet a pracovat. Jelikož žádné království nemá neomezené území, musí král moudře rozhodovat, čím jej nechá zastavět.

Ve světě mrtvého draka je možné stavět několik druhů infrastrukturních staveb: obytné, podpůrné, dílny a sklady.

Obytné stavby skýtají místo pro obyvatele. Jsou to v první řadě domy, díky kterým se na území království vejde výrazně více obyvatel. Další obytné stavby poskytují místo pro specialisty. Kasárny poskytují místo pro vojáky, zlodějská doupata zas pro zloděje a magické kongregace pro mágy. Mezi obytné stavby se řadí i přístavy. V přístavech kotví lodě, na kterých se plaví námořníci. Výčet uzavírají dračí sluje, které potřebuje každý král, který chce vládnout drakům.

Dílny dávají prostor jednotlivým profesím vykonávat svoji práci. Místo v dílnách omezuje počet obyvatel, které je možné na danou profesi přiřadit.

Podpůrné stavby zvyšují efektivitu pracovníků v jednotlivých profesích. Jejich efekt závisí na počtu pracovníků v dané profesi a efektivitu mohou zvýšit až na dvojnásobek. Klíčem k úspěchu tedy není postavit co nejvíc podpůrných staveb, ale naopak trefit ideální počet.

Sklady jsou poslední, rozhodně však ne nedůležitou součástí infrastruktury. Vytěžené suroviny je potřeba někde uchovávat a i když se do paláce vejde ledacos, dříve či později bude třeba vybudovat sklady. Pokud totiž kapacita skladů nestačí, musí se suroviny ukládat kde se dá, jsou bez dozoru a to nevyhnutelně vede k jejich rozkrádání.

K postavení infrastrukturních staveb je potřeba práce zedníků. Když je král plně nevytíží stavbou infrastrukturních budov, pracují zedníci na speciální stavbě. Na každém ostrově může stát jen jedna speciální stavba a každou speciální stavbu lze postavit pouze jednou. Speciální stavby poskytují jedinečné výhody a jejich správná volba je klíčem k dobře fungujícímu králoství.

O surovinách, profesích a ekonomické stránce hry si povíme víc v následujícím článku.