Profese a ekonomika Mrtvého draka

Bez ohledu na to, zda království svádí nelítostnou válku, buduje skvostné stavby, nebo se prostě snaží, aby jeho obyvatelé měli co jíst, klíčem k úspěchu je fungující ekonomika.

Ve světě Mrtvého draka ekonomiku pohání několik klíčových komodit:

Zlato je univerzálním platidlem a je tak potřeba při stavě budov, lodí, verbování armády a v neposlední řadě i k placení obyvatelům za jejich služby. Do královské pokladnice ho přináší především obchodníci. Obchodníci vydělávají v závislosti na tom, kolik má království ostrovů, kolik ostrovů mají spojenci, s nimiž udržuje obchodní styk a také na konkurenci. Čím více obchodníků na daném území působí, tím těžší pro ně je dosáhnout nějakého zisku.

Jídlo je nepostradatelným zdrojem, protože bez něj obyvatelé nemohou žít. Pokud království nemá dostatek jídla, jeho obyvatelé trpí a umírají. Jídlo proto obstarávají hned dvě profese a to rolníci a rybáři. Rolníci obdělávají půdu a produkují poměrně předvídatelné množství jídla. Výkon rybářů je naproti tomu ovlivněn počtem ostrovů (a tedy velikostí loviště), množstvím dostupných rybářských člunů i počtem rybářů. Příliš intenzivní rybolov má totiž negativní vliv na množství ryb v moři. Záleží na rozhodnutí krále, zda se království zaměří spíš na obdělávání půdy nebo rybolov, těžko si však vystačí jen s jedním zdrojem.

Kámen je nezbytnou surovinou pro výstavbu, ať už obyčejných, nebo speciálních staveb. Kámen těží kameníci, ale vytěžit kámen nestačí. Stavby ještě musí někdo postavit a to je práce pro zedníky. Zedníci ale nevyrábějí žádné suroviny, zedníci stavějí stavby. Je tedy třeba jejich práci rozdělovat v každém tahu a vybírat co mají stavět. Práce která nebyla využita na obyčejné stavby je vynaložena na budování speciální stavby. Pokud se však žádná speciální stavba nestaví a zedníci nejsou zaměstnáni obyčejnými stavbami, jejich práce přichází vniveč.

Dřevo je klíčovým zdrojem pro stavbu lodí, ale využití najde i na stavbách a ve vojsku. Království bez dřeva má velké potíže. Dřevo produkují tesaři, kteří z pokácených stromů vyrábejí potřebná prkna, trámy nebo stěžně.

Kov je hojně využíván při výrobě zbraní a brnění, proto se bez něj neobejde žádná armáda. Kdo chce mít vojsko, potřebuje nejprve kov. Kov zpracovávají kováři. V případě ohrožení je ale třeba vojsko postavit rychle a proto se spíš než kovodělný průmysl hodí mít přichystané bohaté zásoby kovu.

Kosti jsou zvláštní, přesto však potřebnou surovinou. Když se svět roztříštil, přežil to jen málokdo a máloco. Po mrtvých však zůstaly kosti, které je možné najít a dále využít. Tento úkol plní sběrači. Kosti dobře vedou magickou energii a proto nacházejí využití ve speciálních stavbách, ale i ve výstroji vojsk a při stavbě lodí. V neposlední řadě se mezi kostmi občas najdou i kosti draků, ze kterých je pak možné mravenčí prací složit celou kostru draka. Komu se to podaří, může kostem vdechnout život a získá do svého vojska mrtvého draka.

Mana je koncentrovaná magická energie v kapalné formě. Manu zajišťují kněží, kteří ji destilují a stáčejí během obřadů k uctívání Mrtvého draka. Jen pokud mají dostatek many mohou mágové sesílat kouzla tak mocná, že ovlivní celé království.

Obyvatelé mohou vykonávat i další profese, které sice přímo nevyrábějí žádné suroviny, přesto by se na ně nemělo zapomínat.

Stavitelé lodí působí podobně jako zedníci, jen místo staveb budují lodě. Pokud nemají práci na stavbě nových lodí, věnují své úsilí opravám poškozených lodí, pokud v přístavu nějaké jsou. V opačném případě se jen tak poflakují a berou plat. Bez lodí a tedy i jejich stavitelů se ale ani sebeizolovanější království neobejde.

Alchymisté žádné suroviny nevyrábějí, ani nic nestaví. Mohou ale transmutovat zlato na manu, nebo ostatní suroviny na zlato. Není to nejlepší způsob, jak zlato nebo manu získat, ale alchymisté takto mohou alespoň zpracovávat přebytky, které se už nevejdou do skladů. Především se ale z řad alchymistů rekrutují mágové a proto není radno stavy alchymistů podceňovat.

Učenci nepřinášejí žádný přímý užitek, ale provádějí výzkum. Jejich poznatky převedené do praxe pak zvyšují efektivitu ostatních profesí a v neposlední řadě s postupujícím pokrokem připravují plány na nové speciální stavby.

Profese pak uzavírají specialisté, kteří přímo nepřispívají k chodu ekonomiky, ale království se bez nich přesto neobejde.

Mágové dokáží sesílat kouzla tak mocná, že ovlivní celá království. I novopečení mágové už musejí něco vědět a umět, proto se rekrutují z řad alchymistů. Aby kouzlo mělo dostetčnou sílu, je k jeho seslání potřeba dostatek mágů. Stejně tak je dostatek mágů potřebný pro obranu před nepřátelskými kouzly. Sesílání mocných kouzel je nebezpečné a příliš náročné čarování může mágy stát i život.

Námořníci tvoří posádku lodí a bez nich je každé loďstvo jen hromadou opracovaného dřeva. Profese námořníka je těžká a nebezpečná a nemůže se jím stát jen tak někdo. Podobně jako se mágové rekrutují z alchymistů, tak se námořníci rekrutují z řad rybářů, kteří už poznali co je moře zač a mohou se vzdálit dál od břehů.

Zloději narozdíl od námořníků nebo mágů pro svoji profesi nemají žádné zvláštní předpoklady. Působí jako rozvědka i kontrarozvědka. Zloději na území království vyhledávají a likvidují konkurenty vyslané jinými krály. Zloděje je možné vyslat i na misi do cizích království, kde mohou provádět špionáž, sabotáže a v neposlední řadě i krást. Pochopitelně, království kterému zloději slouží dostane z ukrateného zboží jen malou část. Od zlodějů nelze očekávat poctivost.

Vojáci jsou klíčoví pro zachování bezpečnosti a suverenity království. Ačkoliv je vydržování armády nákladné, vyplácí se si nějaká elitní vojska přecijen držet. Vojáci svoji vojenskou kariéru začínají jako branci. I nezkušení branci mohou bránit svoji zem, je ale přecijen lepší je vycvičit a postupně zařadit do silnějších profesionálních jednotek.

A budou to právě vojáci a vojska, o kterých si povíme něco víc v následujícím článku.