Vojska Mrtvého draka

Královský palác je chráněný kouzlem dračího srdce před vrahy, nepřátelskou magií i vojsky. Zbytek království ovšem takto nedotknutelný není. Aby ostrov změnil majitele, stačí aby se na něm vylodilo dostatečně silné vojsko.

K vybudování vojska potřebuje král především tři věci: lidi, materiál a čas.

Stejně jako ostatní profese se i vojáci zacvičují. Nováčci bojují jen čtvrtinovou silou a umírají dvakrát častěji než mazáci. Naopak veteráni jsou o polovinu silnější, mají dvojnásobnou šanci na přežití a urychlují zacvičování ostatních.

Výcvik a vyzbrojení každého vojáka něco stojí a náklady se liší podle jednotky. Čím silnější jednotka, tím dražší výcvik.

Vojsko je rozděleno na čtyři druhy jednotek: domobranu, pěchotu, střelce a jízdu.

Domobrana je prvním krokem na vojenské dráze. Do těchto jednotek se verbují nezaměstnaní poddaní a náklady na jejich vyzbrojení jsou ze všech nejnižší. Jejich nevýhodou je ovšem nízká síla. Domobrana je ovšem důležitá hlavně jako zdroj rekrutů pro ostatní vojenské jednotky. Do těch mohou vstupovat jen vojáci vycvičení v domobraně.

Pěchota je výrazně silnější než domobrana a lze ji účině nasadit v útoku i obraně. K vyzbrojení pěchoty je potřeba zejména kov.

Střelci jsou rovněž po všech stránkách silnější než domobrana, ale jejich hlavní síla tkví v obraně, kdy mohou z chráněných pozic zasypávat nepřátele krupobitím střel. K jejich vyzbrojení je potřeba zejména dřevo a kosti.

Jízda představuje nejsilnější útočnou jednotku, při nasazení v obraně je jejich síla srovnatelná s pěchotou. K vyzbrojení jízdy je potřeba především dřevo a kov a je ze všech jednotek nejdražší. Při invazi na nepřátelské ostrovy je však jejich síla k nezaplacení.

Vybudovat mocnou armádu je drahé, ale její udržování může přijít ještě dráž. Vojáci nevykonávají žádnou jinou práci, ale potřebují někde bydlet, jíst a berou plat stejně jako všichni ostatní. Přesto se může vyplatit nechat si i v době míru malou elitní armádu složenou z veteránů, kteří budou připraveni k boji a urychlí výcvik nováčků až bude třeba.

Těžko bychom ale mohli mluvit o vojsku Mrtvého draka bez mrtvých draků. Díky mravenčí práci sběračů je možné v nepřeberném množství kostí najít dračí kostí a mauzoleu z nich složit kostru draka, které následně mágové vrátí život.

Mrtví draci jsou sami o sobě nejsilnější jednotkou armády a jsou stejně dobří v útoku i obraně. Jejich samotná přítomnost navíc dodává odvahu ostatním vojákům a zvyšuje tak sílu celé armády.

K jejich oživení je potřeba postavit speciální stavbu Dračí mauzoleum a velké množství kostí a many, které se navíc dál zvyšuje s každým mrtvým drakem, kterého království má. Na druhou stranu, mrtví drací nejí ani nepobírají plat a jediné co potřebují je místo v dračí sluji.

Kromě stále náročnějších expedicí a kolonizací je dobývání s pomocí vojsk jediný způsob, jak získat nové území. Ať už ale budeme objevovat neobydlené ostrovy, nebo obsazovat území cizích království, neobejdeme se bez loďstva. A právě loďstvo bude tématem našeho dalšího článku.